Napoje gorące
Napoje gorące

Espresso.......................... 7 zł

Americano........................ 8 zł

Double espresso.............10 zł

Cappuccino......................12 zł

Cafe latte...........................13 zł

Herbaty Sir William's.........8 zł

Irish Coffe Jameson........20 zł

Herbata rozgrzewająca....16 zł